Gấu ơi

Có điều cần xem, có thứ cần hỏi, các bạn có thể tìm mình qua Instagram @trungbuii và Fanpage “Đà Nẵng Ăn Gì – Ở Đâu?” nhé.

0903 305 357

Liên hệ với Gấu Ơi!